Katso-tjänsten kan användas i inkomstregistret ännu under år 2020

11.6.2019

Katso-identifiering och Katso-fullmakter kan ännu användas i inkomstregistret samt i övriga Skatteförvaltningens tjänster under år 2020. I fråga om Skatteförvaltningens tjänster flyttas nedkörningen av Katso-tjänsten från slutet av år 2019 som tidigare anmälts. Fullmakter och Katso-koder som tidigare gjorts i Katso-tjänsten är i bruk år 2020.

Många av kunderna kan redan nu befullmäktiga ett företag eller en person i tjänsten Suomi.fi-fullmakter att uträtta ärenden för sin räkning i inkomstregistret. Följande kundgrupper befullmäktigar ännu i Katso-tjänsten:

  • stiftelser
  • föreningar, som har ett FO-nummer
  • församlingar
  • läroanstalter
  • näringssammanslutningar
  • dödsbon
  • offentliga organisationer
  • utländska företag som inte har registrerats i handelsregistret eller där den person som har firmateckningsrätt är utländsk (saknar finsk personbeteckning).

Inkomstregistret rekommenderar att de övriga organisationsformerna tar i bruk Suomi.fi-fullmakter redan nu när ett företag, en organisation eller en person vill att någon annan uträttar ärenden för deras räkning i inkomstregistret. Suomi.fi-fullmakter kan tas i bruk på webbadressen suomi.fi/fullmakter. För skötande av inkomstregisterärenden används egna fullmaktskoder.

Läs mera om inkomstregistrets fullmakter:

Nya funktioner i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-fullmakter utvecklas kontinuerligt. Tjänstemannafunktionen som införs i tjänsten möjliggör bl.a. elektronisk befullmäktigande och uträttande av ärenden för personer och instanser som för tillfället inte kan göra det. I fortsättningen kan personer som inte har nätbankskoder befullmäktiga en annan person eller ett företag att uträtta ärenden för deras räkning i inkomstregistret.