Katso-tjänsten upphör – övergå till att använda Suomi.fi-tjänsten

20.8.2020

Användningen av Katso-tjänsten upphör i inkomstregistrets e-tjänst den 31.12.2020. Det lönar sig att övergå från Katso-tjänsten till Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna omedelbart.  

Nu kan även de aktörer ansöka om Suomi-fullmakter som tidigare använt Katso-tjänsten och inte på egen hand kunnat övergå till Suomi.fi-fullmakter. Sådana användare är exempelvis kommuner, församlingar och läroanstalter.

Identifieringen i inkomstregistrets e-tjänst

Alla andra aktörer förutom utländska personer kan redan nu identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller organisationens certifikatkort.

Försäkra dig om att någon av dessa identifieringssätten används av alla de personer i din organisation som använder inkomstregistrets e-tjänst. Använd ifrågavarande identifieringssätt nästa gång när du loggar in i inkomstregistrets e-tjänst.

Läs mera om identifieringsalternativen

Om du använt Katso, bevilja fullmakterna på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

En fullmakt behövs om en annan organisation eller person uträttar ärenden för organisationens räkning i inkomstregistrets e-tjänst. Fullmakter som beviljats i Katso-tjänsten måste beviljas på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter innan Katso-tjänsten upphävs i slutet av 2020. Det lönar sig att bevilja Suomi.fi-fullmakterna så snart som möjligt.

Bevilja fullmakterna som behövs i inkomstregistret på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om din organisation tidigare använt någon av följande fullmakterna i Katso-tjänsten:

  • Anmäla löneuppgifter
  • Granska löneuppgifter

En befullmäktigad, t.ex. en bokföringsbyrå, kan också be om en ny fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. 

Läs mera: Företag: Befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

Bevilja fullmakter med hjälp av en tjänsteman

De aktörer som inte kan bevilja fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, kan använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

De organisationer vars representant inte är registrerad i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) kan övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter via den nya tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Med hjälp av tjänsten kan dessutom privatpersoner som inte har tillgång till elektroniska identifieringsverktyg eller annars inte kan använda elektroniska verktyg bevilja elektroniska fullmakter.

Läs mera: Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman

Fullmakt med ansökan (suomi.fi)

En utländsk aktör kan använda Suomi.fi-fullmakter i inkomstregistret på hösten 2020

Representanten för ett utländskt företag ska ha en finländsk personbeteckning eller en utländsk identifierare (UID) samt en Suomi.fi-fullmakt för att kunna sköta ärenden på det utländska företagets vägnar i inkomstregistret. Man ska ansöka om en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt separat.

UID-identifieraren och en utländsk aktörs Suomi.fi-fullmakter kan användas i inkomstregistrets e-tjänst fr.om. hösten 2020. Vi informerar separat om detta, men det lönar sig att förbereda sig för ändringen redan nu. Ansök om en UID-identifierare och sköt fullmakterna i skick i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mera: Utländsk person: så här ger du en fullmakt för inkomstregisterärenden