Inkomstregistrets webbplats utvecklas − ge respons!

11.2.2020

Inkomstregistrets webbplats inkomstregistret.fi öppnades 2018. Webbplatsen sammanställer inkomstregistrets anvisningar samt information om inkomstregistret. Innehållet på webbsidorna utvecklas så att de ska möta kundernas behov allt bättre.

– Webbplatsen inkomstregistret.fi betjänar inkomstregistrets användare ur många olika perspektiv. Förutom allmän information och anvisningarna för anmälan av uppgifter hittar du även tekniska instruktioner avsedda för programutvecklare på webbplatsen. Nu vill vi förtydliga innehållet och strukturen på webbplatsen och i synnerhet höra hurdana behov läsarna har, berättar inkomstregisterprojektets kommunikationschef Marjo Björk.

Respons på inkomstregistret samlas fortlöpande. Utvecklingsidéer och -önskemål på webbplatsen inkomstregistret.fi kan skickas med inkomstregistrets responsblankett.

Ge respons på inkomstregistret.fi här.