Beställ rapporter om inkomstregistrets uppgifter

15.2.2019

Man kan beställa rapporter om de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Man kan endast beställa rapporter om de anmälningar och uppgifter som man har fullmakt till.

Följande rapporter i PDF-format kan beställas från inkomstregistret:

  • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter
  • 610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar

Beställning av rapporten

Beställningen kan skapas i alla inkomstregistrets ärendehanteringskanaler: i e-tjänsten, laddningstjänsten eller genom det tekniska gränssnittet. I e-tjänsten görs beställningen på sidan Beställningar.

Hämtning av rapporter

Rapporterna som beställts i olika kanaler skickas i PDF -format till sidan Beställningar i inkomstregistrets e-tjänst. Det kan ta en stund att skapa rapporten. Du kan granska, skriva ut eller spara den beställda rapporten vid punkten Senaste hämtning.

En instruktionsvideo har gjorts om beställning och granskning av rapporter i e-tjänsten.

Se instruktionsvideon, Inkomstregistret - Beställ rapporter, på finska (YouTube, längd 2:21 min)

Syftet och innehållen i rapporterna

600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter

Rapporten visar sammandraget över anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan som betalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalaren för avstämning och kontroll av uppgifter som anmälts till inkomstregistret.

610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar

Rapporten visar sammandragsuppgifterna av fel som observerats i anmälningarna som betalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalaren för uppföljning av fel i anmälningarna.

Läs mera: rapporternas beräkningsregler, på finska