Inkomstregistrets rapporter hjälper till med avstämningen av inlämnade uppgifter

26.11.2019

Bokföringsbyråer, arbetsgivare och övriga prestationsbetalare avstämmer inlämnade löneuppgifter speciellt vid årsskiftet. Inkomstregistrets rapporter sammanställer uppgifterna i anmälningarna som lämnats in via de olika anmälningskanalerna.

Inkomstregistrets rapporter kan användas för avstämning av giltiga anmälningar som tagits emot i inkomstregistret. Betalningsrörelsen ska fortfarande avstämmas separat.

Sammandragsrapport 606 som avstämningshjälp

Rapporten 606 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomsttagare används i inkomstregistret för årsslutets avstämningar. Denna rapport sammanställer inkomsttagarspecifika summauppgifter i anmälan om löneuppgifter som prestationsbetalaren anmält.

Rapporten 606 kan beställas via laddningstjänsten eller det tekniska gränssnittet. Inkomstregistret skapar rapporten på basis av materialbeställningen. Betalaren kan hämta rapporten ur inkomstregistrets e-tjänst. Rapporten är i PDF-format. Materialbeställningen som görs i laddningstjänsten är XML-format. Inkomstregistret har publicerat ett exempelmeddelande och en anvisning om hur man gör en beställning.

För att underlätta avstämning ska tidsintervallet för rapporten vara en månad. Vid behov kan man efter detta utföra en noggrannare inkomstslagsspecifik granskning i inkomstregistrets e-tjänst.

Den inkomstslagsspecifika rapporten 618 kommer att ersätta rapport 606 vid årsskiftet.

Utbudet av rapporter utvidgas vid årsskiftet − ny inkomstslagspecifik rapport 618

Inkomstregistret utvecklas utifrån den respons som fås. Under det första verksamhetsåret har behovet av en ny rapport identifierats, i vilken inlämnade prestationer specificeras inkomstslagsvis.

Från och med årsskiftet är det möjligt att beställa en ny inkomstslagsspecifik rapport 618 ur inkomstregistret. Rapporten har skisserats tillsammans med löneräknarens och programvaruhusens representanter. Rapporten kan beställas i e-tjänsten på sidan Beställningar. Rapporten kommer att vara tillgänglig i CSV-format.

Inkomstregisterutdraget är endast avsätt för granskning av företagets egna inkomstuppgifter

Företaget kan beställa rapporten 500 Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag som innehåller summauppgifter  i anmälan om löneuppgifter om prestationer som betalats till företaget. Med inkomstregisterutdraget kan företaget inte beställa uppgifter om löner som den har betalat till en egen arbetstagare.

Tidsintervallet i rapporterna kan begränsas

Användarbarheten av inkomstregistrets rapporter förbättras vid årsskiftet, då man i inkomstregistrets e-tjänst kan börja begränsa tidsintervallet i rapporten som beställs. Man kan fastställa tidsintervallet i e-tjänstens kalendervy.

Bekanta dig med inkomstregistrets rapporturval

En del av inkomstregistrets rapporter beställs via gränssnittet och laddningstjänsten. En del beställs däremot i e-tjänsten med stark identifiering. Rapporterna kan hämtas i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Beställningar.

Bekanta dig med inkomstregistrets rapporter

Ändringarna som kommer att göras i rapporterna 1.1.2020 beskrivs i dokumentet Rapporter ur inkomstregistret, på finska (pdf, 26.11.2019, publiceras senare på svenska)