Inkomstregistrets kundservice öppen i juli kl. 9−15

24.6.2019

Inkomstregistrets telefonservice och chatt är öppen i juni och augusti från måndag till fredag kl. 9−16.15. I juli är telefonservicen och chatten öppen kl. 9−15.

På midsommarafton den 21.6 är inkomstregistrets kundservice stängd.