Inkomstregistrets anvisning om kostförmåner ändras

31.10.2018

Uppgifterna om kostförmåner anmäls till inkomstregistret såsom de anmälts i Skatteförvaltningens årsanmälan. Om ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet, anmäler betalaren till inkomstregistret uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja. Då anmäls 0 euro (med inkomstslag Kostförmån) som kostförmånens beskattningsvärde. Betalaren kan, om hen så vill, anmäla beloppet av kostförmånen.

Inkomstregistrets anvisningar har tidigare varit att betalaren borde anmäla kostförmånens eurobelopp i samtliga fall, även då, när ersättningen för kostförmånen har motsvarat beskattningsvärdet.

Insamlandet av denna information har visat sig vara besvärligt för arbetsgivarna och följer inte inkomstregistrets målsättningar.

Ändringen som görs i inkomstegistrets anvisningar motsvarar Skatteförvaltningens nuvarande årsanmälan. Betalaren anmäler att ersättningen för kostförmånen har motsvarat beskattningsvärdet. Som beskattningsvärde anmäls antingen 0 euro eller kostförmånens beskattningsvärde.

Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar