Inkomstregistret utvecklas utifrån den respons vi får

21.3.2019

Inkomstregistret som togs i bruk vid årsskiftet har under början av året fått över 750 responser som getts med responsblanketten. Respons kan fortfarande ges och all respons läses. Utvecklingsbehoven i inkomstregistret bedöms och åtgärder vidtas enligt dess betydelse och brådska.

Inkomstregistrets användarbarhet och e-tjänstens funktioner får mest respons

Inkomstregistrets tillgänglighet

Det har framförts önskemål att inkomstregistrets e-tjänst skulle fungera bättre med mobila enheter. Dessutom har det framförts önskemål att de obligatoriska fälten i anmälan skulle märkas ut med till exempel färger.

E-tjänstens tillgänglighet ligger högt vid prioritetsordningen för utvecklingsarbetet i inkomstregistret. Tillgängligheten förbättras som bäst till exempel på basis av den tillgänglighetsauditering som utförts.

En tillgänglighetsauditering utfördes nyligen på webbsidan inkomstregistret.fi och enligt den är webbsidan rätt så tillgänglig. Tillgängligheten på webbsidan inkomstregistret.fi förbättras dock fortfarande.

Att skriva ut eller spara en anmälan

E-tjänsten har utvecklats till denna del och en anmälan kan nu skrivas ut eller sparas i pdf-format med utskrivningsknappen i webbläsaren.

Förhandsifyllda uppgifter

Sparandet av betalarens grunduppgifter på webblanketten

Man har planerat att genomföra funktionen på hösten 2019.

Ifyllande av inkomstperiod endast en gång gemensamt för alla inkomstslag

Man har planerat att genomföra funktionen "Använd tidsintervallet för löneperioden" på hösten 2019.

Utvidgande av webbläsarstöd

Med webbläsaren Google Chrome kan kommatecken användas som decimalskiljare, men med övriga webbläsare ska punkt användas i stället för kommatecken. Det har önskats att kommatecken kunde användas som decimalskiljare även med övriga webbläsare.

Utvidgandet av webbläsarstödet för webbläsarna Firefox och Safari planeras. Tillsvidare rekommenderas webbläsaren Google Chrome för användningen av inkomstregistret.

Riktade felmeddelanden på olika språk

Det har framförts önskemål om att felmeddelanden skulle fungera fältspecifikt och på finska och svenska.

Felmeddelanden i e-tjänsten har förbättrats under början av året. Största delen av felmeddelanden är för tillfället på finska. Utvecklingsarbetet bland felmeddelanden fortsätter fortfarande.

Allt noggrannare begränsning av rapportbeställningar

Det framgår ur responserna att det har framförts önskemål om att rapporten från inkomstregistret kunde beställas för en viss tid och om en enskild inkomsttagares uppgifter.

Inkomstregistrets rapportfunktion har utvecklats under början av året och rapporten kan nu beställas för en viss tid. Dessutom kan betalarens rapporter beställas skilt för olika prestationer som betalats till inkomsttagare.

Noggrannare och snabbare sökning av anmälningar

Betalningsdag och anmälningsdag har önskats som nya sökfunktioner i e-tjänsten. Dessutom har det framförts önskemål om en symbol i sökfunktionen som berättar om sökningens framskridande.

Inkomstregistrets sökning kan nu preciseras med betalningsdag och anmälningsdag. Sökningen har under början av året utvecklats snabbare. Målet med inkomstregistret är att sökningen är så snabb att ingen separat symbol för sökningens framskridande behövs.

Så här ger du respons

Inkomstregistret är en helt ny tjänst och ett nytt sätt att fungera. Vi utvecklar inkomstregistret utifrån den kundrespons som vi får. Din åsikt är viktig för oss.

Ge respons om inkomstregistret