Inkomstregistret underlättar ansökan om förmåner

11.3.2019

De första fördelarna med inkomstregistret kan redan ses i och med att man fr.o.m. 18.3. inte längre behöver lämna in en lönespecifikation som bilaga till ansökan om arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd till FPA. FPA börjar utnyttja uppgifterna i inkomstregistret stegvis i sin behandling av förmånsansökningar.

Då arbetsgivare anmäler uppgifter till inkomstregistret är det viktigt att ange uppgifterna i tillräckligt bred omfattning så att FPA och de övriga informationsanvändarna kan utnyttja dem. På detta sätt behöver arbetsgivare inte heller lämna in bilagor och andra verifikationer i efterhand. T.ex. FPA behöver utöver de obligatoriska uppgifter som anmäls till inkomstregistret även uppgifter om anställningsförhållandet och frånvaro samt omfattande uppgifter om inkomsterna (inkomstslag i 200-serien).

Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen. Då är uppgifterna tillgängliga så fort som möjligt efter betalningshändelsen och förmånsbeslut kan fattas utgående från inkomstuppgifter i realtid.

Anmälningar kan lämnas in automatiskt i samband med löneräkningen t.ex. i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi eller från ett löneadministrationssystem som har ett gränssnitt till inkomstregistret. Automatiseringen av anmälningarna förenklar och förtydligar också arbetsgivarens anmälningsskyldigheter då samma uppgifter lämnas på samma gång till alla parter som använder informationen.

Inkomstregistret medför förändringar i samband med ansökan om förmåner (www.kela.fi)

Inkomstregistret - nästa steg för det digitala samhället (YouTube, längd 2:08 min)