Inkomstregistret håller flera webbseminarier under våren

28.3.2019

Inkomstregistret håller flera webbseminarier under våren. Under webbseminarierna går vi igenom inkomstregistrets grundläggande och aktuella situationer som hänför sig till anmälandet. Inkomstregistrets sakkunniga svarar på frågorna i chatten under webbseminariet.

Anmäl dig till webbseminarier:

Inkomstregistret för föreningar, 27.3.2019 kl. 17–18

Aktuella teman i inkomstregistret, 3.4.2019 kl. 10–11.30

Inkomstregistret - kommunerna som arbetsgivare, 11.4.2019 kl. 10–11

Inkomstregistret för småföretagare, 11.4.2019 kl. 13–14.30

Anmälan av förmånsuppgifter, 8.5.2019 kl. 10–11.30

Webbseminarierna är avgiftsfria. Webbseminarierna sparas och publiceras efter sändningarna på webbplatsen inkomstregistret.fi. Webbseminarierna hålls enbart på finska. Presentationerna kommer senare att översättas till svenska.