Inkomstregistret bildar kundjuryer

8.11.2019

Inkomstregistret bildar kundjuryer för programvaruhus, bokföringsbyråer samt övriga uppgiftslämnare. Med hjälp av kundjuryerna samlar inkomstregistret in respons för utvecklingen av dess tjänster och verksamhet. Anmälningen till kundjuryerna sker genom att fylla i nedanstående enkäter (på finska). Programvaruhusen kan dessutom med samma enkät uppdatera sina kontaktuppgifter som används i samarbete med intressentgrupper.

Kundjuryerna sammanträder elektroniskt. Diverse förfrågningar och kommenterbara material kan skickas åt medlemmarna i kundjuryerna. 

Högst 20 programvaruhus väljs med i kundjuryn för programvaruhus. I kundjuryn avsedd för bokföringsbyråerna väljs högst 100 bokföringsbyråer med. I kundjuryn som är riktad till övriga uppgiftslämnare väljs högst 100 deltagare med.

Avsikten med valen är att skapa en helhet som representerar de olika aktörerna mångsidigt samt tar i beaktande de olika anmälningskanalerna och anmälningsbehoven. Kundjuryerna inleder sin verksamhet i november 2019. Tillställningarna ordnas enbart på finska. 

Anmäl dig till kundjuryn som bokföringsbyrå

Anmäl dig till kundjuryn som övrig uppgiftslämnare

Anmäl dig till kundjuryn som programvaruhus