Inkomstregistret bildar kundjuryer

8.11.2019

Inkomstregistret bildar kundjuryer för programvaruhus, bokföringsbyråer samt övriga uppgiftslämnare. Med hjälp av kundjuryerna samlar inkomstregistret in respons för utvecklingen av dess tjänster och verksamhet. Anmälningstiden till kundjuryerna går ut den 21.11 och anmälningen sker genom att fylla i nedanstående enkät. Programva. ruhusen kan dessutom med samma enkät uppdatera sina kontaktuppgifter som används i samarbete med intressentgrupper.

Kundjuryerna sammanträder elektroniskt. Diverse förfrågningar och kommenterbara material kan skickas åt medlemmarna i kundjuryerna. 

Inkomstregistret har som avsikt att inleda undersökningar om kuntillfredställelsen. Resultaten i undersökningen om kundtillfredställelsen som är avsedd för kundjuryerna fastställer för sin del på vilken nivå kundtillfredställelsen i inkomstregistret borde vara. Därmed får kundjurymedlemmarna vara med vid fastställandet av inkomstregistrets kvalitetsnivå.

Högst 20 programvaruhus väljs med i kundjuryn för programvaruhus. I kundjuryn avsedd för bokföringsbyråerna väljs högst 100 bokföringsbyråer med. I kundjuryn som är riktad till övriga uppgiftslämnare väljs högst 100 deltagare med.

Avsikten med valen är att skapa en helhet som representerar de olika aktörerna mångsidigt samt tar i beaktande de olika anmälningskanalerna och anmälningsbehoven. Kundjuryerna inleder sin verksamhet i november 2019. Tillställningarna ordnas enbart på finska. 

Anmäl dig till kundjuryn som bokföringsbyrå

Anmäl dig till kundjuryn som övrig uppgiftslämnare

Anmäl dig till kundjuryn som programvaruhus