Inkomstregistret ansluts till Suomi.fi-informationsleden före utgången av 2020

28.5.2018

Suomi.fi-informationsleden för nationell servicearkitektur erbjuder ett enhetligt och gemensamt sätt att överföra information mellan olika organisationer. Inkomstregistret ansluts till Suomi.fi senast 31.12.2020.

Efter anslutningen är de tekniska gränssnittstjänsterna (sändning av uppgifter och datadistribution) också tillgängliga via Suomi.fi. Det blir inga ändringar i inkomstregistrets nuvarande gränssnitt, utan de är tillgängliga även i fortsättningen.

För företag och organisationer som använder inkomstregistret erbjuder informationsleden vid sidan av de befintliga tekniska gränssnittstjänsterna ett nytt sätt att använda inkomstregistrets tjänster.

Närmare information om användarskyldigheter och -rättigheter i anslutning till Suomi.fi-tjänsterna (esuomi.fi)

Närmare information om Suomi.fi-informationsleden (esuomi.fi)