Inkomstregistret ansluter sig till Suomi.fi-informationsleden före utgången av 2021

26.8.2019

Suomi.fi-informationsleden är ett sätt att överföra information mellan olika myndigheter enhetligt. Inkomstregistret ansluter sig till Suomi.fi-informationsleden före 31.12.2021. Den tidigare angivna tidtabellen för införandet förflyttas från år 2020 till år 2021 för att trygga utvidgningen av inkomstregistret 2020. Suomi.fi-informationsleden är en del av det nationella servicearkitekturprogrammet.

Efter anslutningen är de tekniska gränssnittstjänsterna (sändning av uppgifter och datadistribution) också tillgängliga via Suomi.fi-informationsleden. Det blir inga ändringar i inkomstregistrets gränssnitt, utan de är tillgängliga även i fortsättningen. För företag och organisationer som använder inkomstregistret erbjuder informationsleden ett nytt sätt att utnyttja inkomstregistrets tjänster.

Närmare information om användarskyldigheter och -rättigheter i anslutning till Suomi.fi-tjänsterna (esuomi.fi)

Närmare information om Suomi.fi-informationsleden (esuomi.fi)