Inkomstregisterenheten har gett ett beslut om uppgifter som införs i inkomstregistret

27.12.2019

Inkomstregisterenheten har gett ett beslut om de uppgifter som ska föras in i inkomstregistret

Inkomstregisterenheten har den 20.12.2019 gett ett beslut om uppgifter som införs i inkomstregistret. Beslutet ersätter det tidigare beslutet (11.12.2018). Innehållet i anmälan om löneuppgifter och vissa förklaringar till inkomstslag har preciserats i beslutet.

Beslut enligt 4 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) om de uppgifter som införs i inkomstregistret

Redogörelse om uppgifter som införs och utlämnas ur inkomstregistret

I inkomstdatasystemet behandlas uppgifter vars anmälningsskyldighet, användningsändamål och användare föreskrivs i lagen. Inkomstregistret utvidgas 1.1.2020 när antalet informationsanvändare ökar.

Inkomstregisterenheten har fattat ett beslut om vilka uppgifter som sparas i inkomstregistret och vilka uppgifter som utlämnas till varje informationsanvändare för det användningsändamål som förskrivs i lagen.

Redogörelser för uppgifter som förs in i inkomstregistret och uppgifter som lämnas ut från inkomstregistret