Information om inkomstregistret även på lättläst svenska

19.6.2019

En allmän beskrivning om inkomstregistret har publicerats på lättläst språk. Avsikten med lättläst språk är att hjälpa människor som behöver lättläst språk att få information, läsa, uttrycka sina tankar och delta. Lättläst språk är ett tillgängligt språk och en del av inkomstregistrets tillgänglighetsutveckling.

I inkomstregistrets lättlästa texter beskrivs inkomstregistrets mål, principer samt de olika sätten att anmäla uppgifter till inkomstregistret.

"Inkomstregistrets tillgänglighet är ett mycket viktigt utvecklingsobjekt, inte endast med tanke på åtföljning av tillgänglighetsdirektivet, utan också för att uppgifter ska kunna anmälas på ett korrekt och ett jämlikt sätt till inkomstregistret. Alla betalda löner och arvoden anmäls till inkomstregistret. Långt ifrån alla lönebetalare är proffs inom ekonomiförvaltningen eller verkar i ett företag, till exempel föreningar och hushåll kan ha upplevt utmaningar i anmälandet. Det enklaste sättet att uträtta ärenden är till exempel i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi, varifrån löneuppgifter som har beräknats överförs automatiskt till inkomstregistret. Vi hoppas att inkomstregistrets lättlästa texter kan då stå till hjälp", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

Inkomstregistret lättläst

Den lättlästa texten har genomförts som ett samarbete med LL-center (selkokeskus.fi).