Ifyllandet av webblanketten till inkomstregistret förenklas efter första gången

14.2.2019

När du en gång lämnat in uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst kan du i fortsättningen använda den gamla anmälan som grund för en ny anmälan. Då anges endast de uppgifter som ändrats i webblanketten. Hela innehållet i anmälan om löneuppgifter behövs inte fyllas i på nytt varje månad.

Det lönar sig därför att fylla i anmälan omsorgsfullt och utförligt - du har nytta av det i framtiden.

Du hittar de inlämnade anmälningarna i inkomstregistrets e-tjänst vid punkten Inlämnade anmälningar. Du kan söka efter en anmälan till exempel med anmälningsreferensen. Öppna anmälan du vill använda som grund för en ny anmälan och välj "Använd som grund".