Hushållsarbetsgivare - lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret en gång i månaden

3.5.2019

Hushållsarbetsgivare lämnar också in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret en gång i månaden om lön utbetalas över 1 500 euro till en person under ett kalenderår. Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in på den 5:e dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningen.

Lämna in arbetsgivarens separata anmälan i inkomstregistrets e-tjänst. Om du betalar lönen i tjänsten Palkka.fi, skickar tjänsten uppgifterna automatiskt till inkomstregistret och du behöver inte lämna in arbetsgivarens separata anmälan separat till inkomstregistret.

Uppgifterna kan inlämnas med en pappersblankett endast av särskilda skäl. Om arbetsgivarens separata anmälan lämnas in undantagsvis på en pappersblankett, ska anmälan lämnas in senast den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Läs mera: Hushållsarbetsgivare lämnar in arbetsgivarens separata anmälan (på finska)