Hur korrigeras de felaktiga uppgifterna till inkomstregistret?

18.1.2019

Arbetsgivaren eller någon annan prestationsbetalare ska utan dröjsmål korrigera en felaktig uppgift som anmälts, när felet har upptäckts. Om inkomsttagaren märker en felaktig uppgift i inkomstregistret som berör honom eller henne, ska inkomsttagaren yrka på en korrigering hos den aktuella prestationsbetalaren. Inkomstregisterenheten har inte rätt att ändra på uppgifter i inkomstregistret.

Uppgifterna i inkomstregistret kan administreras och korrigeras så länge som de sparas i inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstdatasystemet sparas 10 år från och med början av året efter att de införts.

En infograf, i viken man beskriver hur uppgifter korrigeras i inkomstregistret.

Läs mer: