Förlängd tid i Katso-tjänsten till 2019 för att ge fullmakter för inkomstregistret

6.9.2018

Fullmakter i inkomstregistret ges i regel i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Det rekommenderas att fullmakterna ges genast i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, om organisationsformen möjliggör detta.

Inkomstregisterprojektet har emellertid beslutat att fullmakter också kan ges i Katso-tjänsten i fullmaktsärenden som gäller inkomstregistret ända till utgången av Katso-tjänstens livscykel. Katso-tjänsten stängs senast 31.12.2019.

Det kan vara nödvändigt att utnyttja Katso-tjänsten exempelvis, om ett företag eller en organisation ger mycket fullmakter. Då kan fullmakterna ges genom att använda massfullmakter i Katso-tjänsten. Fullmakterna ges i Katso-tjänsten med inkomstregistrets fullmaktskoder Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter.

Den som använder Katso-tjänsten ska ge de nya fullmakterna i Suomi.fi under 2019

Om ett företag använder Katso-tjänsten för att ge fullmakter, ska det emellertid vara redo att ge fullmakterna på nytt under 2019 i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Närmare information om hur fullmakter ges för inkomstregistret