Föreningsregistret förnyas: I fortsättningen kan även föreningar anmäla uppgifter till inkomstregistret elektroniskt

19.9.2019

Patent- och registerstyrelsens föreningsregister förnyades 18.9.2019. Detta betyder att alla föreningar och religionssamfund som införts i föreningsregistret automatiskt får ett FO-nummer. Efter förnyelsen kan föreningar anmäla utbetalda löner, arvoden och ersättningar elektroniskt till inkomstregistret. Utbetalda löner samt övriga inkomster har anmälts till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019.

Föreningens FO-nummer kan kontrolleras i företags- och organisationsdatasystemet eller i föreningsregistrets nya informationstjänst.

Om föreningen redan har ett FO-nummer, förblir numret oförändrat. I dessa fall medför föreningsregistrets förnyelse inga förändringar vid anmälan. 

Anmälan till inkomstregistret sker på webblankett eller direkt från löneadministrationssystemet

En elektronisk anmälan till inkomstregistret förutsätter att föreningen har ett FO-nummer. Man kan anmäla uppgifter elektroniskt till inkomstregistret antingen på webblankett i inkomstregistrets e-tjänst (inkomstregistret.fi) eller direkt från löneadministrationssystemet, från vilket ett gränssnitt skapats  till inkomstregistret. Föreningar kan exempelvis använda det avgiftsfria löneberäkningsprogrammet Palkka.fi.

Efter föreningsregistrets förnyelse kan de föreningar som tidigare lämnat in anmälningar på inkomstregistrets pappersblankett övergå till att anmäla uppgifter elektroniskt. En elektronisk anmälan är snabbare och enklare att göra än en pappersanmälan.   

Uppgifterna kan anmälas på pappersblankett endast av särskilda skäl. Eftersom alla föreningar framöver har ett FO-nummer, finns det längre inget särskilt skäl att använda pappersblankett.

Använd det nya FO-numret när du anmäler till inkomstregistret

Efter att föreningen fått ett FO-nummer, bör föreningen vid anmälan av uppgifter till inkomstregistret använda sitt FO-nummer. FO-numren är i bruk fr.o.m. 18.9.2019.

Korrigera tidigare anmälningar som saknar FO-nummer på pappersblankett

Föreningen har kunnat anmäla uppgifter på pappersblankett till inkomstregistret före föreningen fått ett FO-nummer. Om de här pappersanmälningarna behöver korrigeras senare, ska korrigeringen göras på pappersblankett utan FO-nummer.

Befullmäktiga föreningens ombud för användningen av inkomstregistrets e-tjänst

Föreningen behöver en Katso-kod för användningen av inkomstregistrets e-tjänst.

Föreningen kan befullmäktiga personer eller företag att uträtta  ärenden för föreningen i inkomstregistret. Föreningar beviljar fullmakter tillsvidare i Katso-tjänsten. Fullmakten beviljas av föreningens Katso-huvudanvändare eller Katso-sekundär huvudanvändare. Föreningarnas fullmakter övergår senare till tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Närmare information om ändringen och dess tidtabell ges senare.

I samband med beviljandet av fullmakt fastställs fullmaktskoder för en person eller ett företag. Fullmaktskoden fastställer vilka ärenden den befullmäktigade kan uträtta för föreningen i inkomstregistret.

Inkomstregistrets fullmaktskoder är anmäla löneuppgifter eller granska löneuppgifter. Fullmakten anmäla löneuppgifter innehåller också fullmakten granska löneuppgifter.

Läs mera om inkomstregistrets fullmaktskoder