Föreningar kan nu anmäla uppgifter smidigare till inkomstregistret

2.3.2020

Ansvarspersonerna för föreningarna kan nu anmäla löner och arvoden som föreningen betalat lättare än tidigare till inkomstregistret. Föreningens styrelseordförande som införts i föreningsregistret eller personen som ensam har firmateckningsrätt kan uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på föreningens vägnar utan separat fullmakt. Dessa organroller medför tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden i inkomstregistret. Organrollen ska vara antecknad i föreningsregistret.

Föreningens styrelseordförande eller personen som ensam har firmateckningsrätt kan identifiera sig i inkomstregistret med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Föreningen behöver inte ansöka om eller använda längre Katso-koder.

Firmatecknaren som har ensamrätt att företräda föreningen kan befullmäktiga andra personer eller organisationer i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att uträtta ärenden på föreningens vägnar i inkomstregistret.

Du kan befullmäktiga på en föreningens vägnar när du efter inloggningen väljer att uträtta ärenden för ett företag.

För tillfället kan föreningar fortfarande befullmäktigas också i Katso-tjänsten.

Om ansvarspersonens firmateckningsrätt är två tillsammans, är det för tillfället inte möjligt att uträtta ärenden med organrollen i inkomstregistret e-tjänst. I sådana fall kan föreningens Katso-huvudanvändare befullmäktiga personer för användningen av inkomstregistrets e-tjänst.

Försäkra dig om att föreningens organroller är à jour

Föreningen bör försäkra sig om att organrollerna är à jour i föreningsregistret. Detta garanterar att rätta personer kan anmäla och granska anmälningar på föreningens räkning i inkomstregistret.

Suomi.fi-fullmakter ersätter småningom Katso-fullmakter

Katso-fullmakter används ännu fram till slutet av 2020 i inkomstregistret. Du kan övergå att använda Suomi.fi-fullmakter allteftersom nya egenskaper tas i bruk i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Läs mera om de kommande egenskaperna i nyheten från december: Katso-koder och -fullmakter kan ännu användas mot slutet av 2020.

Så här anmäler föreningar och stiftelser löneuppgifter till inkomstregistret