Felaktig vy för löntagare i inkomstregistrets e-tjänst

14.11.2019

Löntagaren kan i inkomstregistret granska inkomstuppgifter som arbetsgivaren anmält till registret. Den 14.11.2019 upptäcktes det i inkomstregistrets e-tjänst att det i vyn för inkomstuppgifter förekom felaktiga knappar om korrigering och makulering av uppgifter samt om att använda anmälan som grund för en ny anmälan.

Knapparna fungerar emellertid inte i vyn för löntagaren, utan meddelar om en felsituation. Löntagaren eller arbetsgivaren behöver inte kontakta inkomstregistret på grund av detta. Löntagaren kan inte själv korrigera, makulera eller redigera anmälningar om löneuppgifter.

Vi stävar efter att korrigera de felaktiga knapparna snarast möjligen. Vi beklagar olägenheten.