1.11.2018

Inkomstregistret införs 1.1.2019. Om ärenden sköts i inkomstregistret genom ett tekniskt gränssnitt, behövs ett certifikat. Med certifikatet identifieras den organisation som anmäler inkomstuppgifter eller använder uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets integritet.

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet kan göras 1.11-14.12.2018 i inkomstregistrets e-tjänst vardagar kl. 9-15. Inloggningen görs från övre menyn på webbplatsen inkomstregistret.fi.

Läs mer om certifikatet.