En anvisning om inkomstregistrets påföljdsavgifter har publicerats

5.12.2018

Inkomstregistret medför förändringar åt arbetsgivarna vad gäller löneuppgifternas anmälningsförfarande. Det är viktigt att lämna in informationen till inkomstregistret i tid. På grund av en försummad anmälan kan en påföljdsavgift påföras.

År 2019 är ett övergångsår

År 2019 är ett övergångsår, då man i regel inte påför förseningsavgifter enligt lagen om inkomstdatasystemet. Man får ändå inte låta bli att lämna in anmälningarna. Om försummelsen av anmälningsskyldigheten tyder på uppenbar likgiltighet, kan en förseningsavgift påföras även under övergångstiden år 2019. Inkomstregistrets informationsanvändare kan påföra andra påföljder.

Förseningsavgifter påförs endast för de uppgifter som är obligatoriska att anmäla och som den anmälningsskyldiga anmäler för sent till inkomstregistret. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift, om de obligatoriska uppgifterna om utbetalade prestationer lämnas senare än på den åttonde dagen i den kalendermånad som följer på betalningsdagen.

Från inkomstregistret överförs uppgifterna exempelvis till Skatteförvaltningen, arbetspensionsbolagen och Sysselsättningsfonden. Dessa utgör egna avgifter och skyldigheter åt arbetsgivarna utgående från de uppgifter som fås från inkomstregistret. Om avgifterna är fel påförda eller har inte påförts på grund av bristfälliga anmälningar till inkomstregistret, kan organisationerna i fråga påföra andra påföljder.

Övergångsperioden av påföljdsavgifter gäller endast förseningsavgiften enligt lagen om inkomstdatasystemet och gäller inte möjliga informationsanvändares påföljdsavgifter.

Inkomstregisterenheten har publicerat en anvisning Anmälan av inkomstuppgifter: påföljdsavgifter