En anvisning om inkomstregistrets påföljdsavgifter har publicerats

5.12.2018

Inkomstregistret medför förändringar åt arbetsgivarna vad gäller löneuppgifternas anmälningsförfarande. Det är viktigt att lämna informationen till inkomstregistret i tid. På grund av en försummad anmälan kan en påföljdsavgift påföras.

År 2019 är ett övergångsår

År 2019 är ett övergångsår, då man i regel inte påför påföljdsavgifter för en försenad anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret. Man får ändå inte låta bli att lämna anmälningarna. Om försummelsen av anmälningsskyldigheten tyder på uppenbar likgiltighet, kan en påföljdsavgift påföras även under övergångstiden år 2019.

Påföljdsavgifter påförs endast för de uppgifter som är obligatoriska att anmäla och som den anmälningsskyldiga anmäler för sent till inkomstregistret. Skatteförvaltningen påför en påföljdsavgift, om de obligatoriska uppgifterna om utbetalade prestationer lämnas senare än på den åttonde dagen i den kalendermånad som följer på betalningsdagen.

Från inkomstregistret överförs uppgifterna exempelvis till Skatteförvaltningen, arbetspensionsbolagen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Dessa utgör egna avgifter och skyldigheter åt arbetsgivarna utgående från de uppgifter som fås från inkomstregistret. Om avgifterna är fel påförda eller har inte påförts på grund av bristfälliga anmälningar till inkomstregistret, kan organisationerna i fråga påföra egna påföljdsavgifter för försummelse av arbetsgivarförpliktelser.

Övergångsperioden av påföljdsavgifter gäller endast anmälan till inkomstregistret och gäller inte möjliga informationsanvändares påföljdsavgifter, som påförs för försummelse av arbetsgivarförpliktelser.

Inkomstregisterenheten har publicerat en anvisning (på finska, publiceras senare på svenska) Tulotietojen ilmoittaminen: seuraamusmaksut