Definitionen av delägare ändras 1.7.2019

19.6.2019

Definitionen av delägare ändras fr.o.m. 1.7.2019. I praktiken berör ändringen en företagares familjemedlemmar som inte äger aktier men arbetar i familjeföretaget. En familjemedlem som inte personligen äger aktier, har något röstetal eller bestämmanderätt i företaget och som omfattas av lagen om pension för arbetstagare (ArPL) betraktas framöver som en löntagare. Arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs enligt löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie.

Delägare i ett företag eller samfund fr.o.m. 1.7.2019:

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet men inte har en ledande ställning, betraktas hen som en delägare om något av de följande villkoren uppfylls:

  • inkomsttagaren äger minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet
  • inkomsttagaren äger tillsammans med sina familjemedlemmar minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet. 

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet i en ledande ställning men är inte företagare, kan hen betraktas som en delägare om något av de följande villkoren uppfylls:

  • inkomsttagaren äger minst 15 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt
  • inkomsttagaren äger tillsammans med sina familjemedlemmar minst 30 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet.

Betalningsskyldigheten granskas enligt löneutbetalningsdagen. Det avgörande är huruvida familjemedlemmen är en delägare under den dag då lönen betalas ut.

Företagets delägare betalar arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie till ett lägre belopp än arbetstagarna. Delägarbegreppet definieras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Uppgiften om delägarskap lämnas till inkomstregistret genom att anmäla Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Delägare.

Ytterligare information om delägarskap finns på Sysselsättningsfondens webbplats.