De nya anvisningarna för inkomstregistret underlättar anmälan av telefonförmån

19.3.2019

Inkomstregistret har tagit fram mer detaljerade anvisningar angående anmälan av telefonförmån till inkomstregistret.

Med hjälp av de nya anvisningarna underlättas anmälan vid följande situationer:

Hantering av telefonförmån när anställningen börjar

När arbetstagaren har beviljats telefonförmån direkt i början av anställningen, men den första dryga månadens penninglön betalas ut först vid nästa månads löneutbetalning, kan den första månadens telefonförmån anmälas med samma anmälan tillsammans med löneutbetalningen för den aktuella månaden. Telefonförmånen behöver alltså inte anmälas separat direkt när arbetstagaren har fått sin förmån.

Telefonförmån (20 €/mån) för personer, till vilka utbetalaren inte betalar ut andra inkomster

Ifall telefonförmånen hanteras på förhand för hela året i löneberäkningen i januari, kan telefonförmånen också anmälas på förhand en gång om året till inkomstregistret.

Detta förfarande kan användas, när inkomsten som ska utbetalas inte omfattas av försäkringsavgifter för arbetspensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, som för t.ex. FöPL-försäkrade personer. En förutsättning är också att inga andra inkomster utbetalas till personen och att personen inte heller fått andra förmåner.

Så här anmäler du telefonförmån