Inkomstregistrets chatt förnyas

13.5.2019

Inkomstregistrets kunder rådges i frågor som hänför sig till inkomstregistret via telefon och chatt. Chattrutans utseende har förnyats och det är möjligt att ge respons om kundrådgivningen efter diskussionen.

Chatten ger endast allmän rådgivning. I telefontjänsten kan du få handledning i egna eller organisationens ärenden.

Chatten är öppen vardagar kl. 9.00–16.15 (i juli vardagar kl. 9–15). Om ingen chatt-ikon syns betyder det att alla kundrådgivare är upptagna och det lönar sig att vänta en stund.

Inkomstregistrets kundservice svarar på frågor om anmälningar och rättelser av uppgifter, inkomstregistrets e-tjänst och tekniska gränssnitt samt fullmakter och certifikat.

Inkomstregistrets informationsanvändare (Skatteförvaltningen, FPA, Sysselsättningsfonden och arbetspensionsanstalterna samt Pensionsskyddscentralen PSC) ger rådgivning  i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare