Bokföringsbyrå, har du stött på problem i användningen av inkomstregistret? Anmäl dig till intervjun!

29.3.2019

En del av bokföringsbyråerna har haft problem i användningen av inkomstregistret i början av året. Nu kan du passa på tillfället att få inverka på hur inkomstregistret fungerar i fortsättningen. Inkomstregistrets syfte är att vara en så väl fungerande och smidigt tjänst för användarna som möjligt.

Inkomstregistret ordnar en telefonintervjuundersökning för bokföringsbyråerna för att få reda på de vanligaste problempunkterna i användningen av inkomstregistret. Vi intervjuar i undersökningen 20 bokföringsbyråer under april.

Du kan anmäla dig med via den nedanstående länken. Anmälan öppnas 1.4 kl. 10. Bokföringsbyråerna antas enligt anmälningsordning. Resultaten behandlas anonymt. Resultaten utnyttjas i utvecklingsarbetet av inkomstregistret.

Register över behandling av personuppgifter inom Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister

Anmäl dig till intervjun