Blockeringsattack riktad mot statsförvaltningens tjänster påverkade också inkomstregistret

23.8.2019

I vissa statsförvaltningens tjänster förekom det störningar under onsdagen den 21.8.2019 och torsdagen den 22.8.2019. Störningarna försvårade eller hindrade användningen av tjänsterna. Även användningen av webbsidan inkomstregistret.fi hindrades och det gick inte att logga in i inkomstregistrets e-tjänst. Inkomstregistrets gränssnitt var också ur bruk.

En blockeringsattack har bekräftats som orsak till störningen. Blockeringsattacken riktades inte mot uppgifterna i inkomstregistret.

Under störningen tog inte inkomstregistret emot material via gränssnitten. Om du har skickat löneuppgiftsmaterial till inkomstregistret via gränssnittet under störningen ska du:

  • Kontrollera från det egna löneadministrationssystemet vad som händer åt sänt material i felsituationer. Olika löneadministrationssystem fungerar på olika sätt.
  • Kontrollera materialets status från inkomstregistrets e-tjänst eller från gränssnittets behandlingsrespons.

Inkomstregistret var stängt pga. en störning:

- onsdagen 21.8. kl. 21 - torsdagen 22.8. kl. 8.15
- torsdagen 22.8. kl. 10−12
- torsdagen 22.8. kl. 16.30 - fredagen 23.8. kl. 8.15

Det har kunnat förekomma avbrott i inkomstregistrets e-tjänst pga. störningarna i tjänsten Suomi.fi också utanför dessa tider.

Webbsidan inkomstregistret.fi fungerar nu normalt och inkomstregistrets e-tjänst öppnades den 23.8. kl. 8.15.

Vi beklagar olägenheten den omfattande störningen orsakat. Situationen följs fortfarande intensivt upp.

Läs mera om störningen: valtori.fi (på finska)