Berätta om dina användarupplevelser i inkomstregistret

25.11.2019

Inkomstregistret samlar in information om användartillfredsställelsen och inkomstregistrets användarupplevelser. Du kan delta genom att svara på enkäten som är öppen fram till 20.12.2019.

"Vi vill ha en bättre uppfattning om hur inkomstregistret fungerat under första året ur kundernas synvinkel. Följdenkäten till undersökning som utfördes i våras ger jämförelseuppgifter om hur vi  lyckats med utvecklingen och fungerar som en grund för vidareutvecklingen", berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Det är möjligt att delta i undersökningen om man anmält uppgifter till inkomstregistret eller använt inkomstregistrets e-tjänst. Vi välkomnar med bokföringsbyråer, företrädare för företag samt hushållsarbetsgivare. Det tar ca 5 minuter att delta i undersökningen. En separat länk till enkäten skickas till informationsanvändarna och programvaruhusen.

Inkomstregistrets utvecklas med hjälp av responsen

Resultaten utnyttjas i utvecklingen av inkomstregistret. Enkätresultaten behandlas anonymt och på ett säkert sätt.

"Vi hoppas att så många som möjligt av inkomstregistrets användare hinner berätta om sina användarupplevelser: vad fungerar väl i inkomstregistret och vad kunde förbättras. Resultaten gagnar garanterat varenda inkomstregistrets användare", berättar Holmström.

"Syftet med inkomstregistret är att förenkla anmälnings- och rapporteringsskyldigheter som hänför sig löneutbetalning enligt samserviceprincipen. Uppgifterna om utbetalda löner lämnas in med en anmälan till ett centraliserat register för de olika myndigheters behov", sammanfattar Holmström.

Du kan delta i inkomstregistrets undersökning av kundtillfredsställelse fram till den 20.12.2019 via den här länken. (www.webropol.fi)