Årsanmälningarna för 2018 lämnas ännu separat till respektive part - inte till inkomstregistret

24.1.2019

De sista årsanmälningarna om löneuppgifter till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen och Sysselsättningsfonden ges för år 2018.

Anmälningsförfarandet för löner som betalats ut efter 1.1.2019 ändras.

Löner och övriga förvärvsinkomster som betalats ut efter 1.1.2019 ska anmälas till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen.

Viktiga datum för uppgifterna för år 2018:

  • Lämna in till arbetsgivarens egna försäkringsbolag årsanmälan för löner som betalats ut år 2018 för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringens del.
  • Lämna in till Sysselsättningsfonden löner som betalats ut år 2018 senast 31.1.2019.
  • Lämna in till arbetspensionsbolaget de sista årsanmälningarna för ArPL-försäkringarna senast 31.1.2019.
  • Lämna in till Skatteförvaltningen arbetsgivarens och prestationsbetalarens årsanmälan för betalningsår 2018 elektroniskt 4.2.2019 (på pappers 31.1.2019).
    • De som har en förlängd skatteperiod ska lämna uppgifterna om arbetsgivarprestationer för oktober–december 2018 till Skatteförvaltningen senast 12.2.2019.
    • Arbetsgivarens anmälan om utlandslön (lämnas för arbete utomlands år 2018), ska anmälas senast 31.1.2019.

Respektive part styr och handleder i frågor som hänför sig till årsanmälaningar. Inkomstregistrerenhetens kundservice styr inte inlämnandet av årsanmälningar.

Kontaktuppgifter för Inkomstregistrets informationsanvändare