Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in till inkomstregistret senast 5.2

5.2.2019

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in månatligen till inkomstregistret senast på den 5:e dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningen.

Arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har ersatt deklarationen av skatter på eget initiativ (s.k. ArbG-deklaration).

Arbetsgivaren lämnar in endast en arbetsgivarens separata anmälan per månad. En anmälan som sparats i inkomstregistret syns i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Inlämnade anmälningar.

Vad anmäls med arbetsgivarens separata anmälan?

Med arbetsgivarens separata anmälan anmäler arbetsgivaren:

  • det sammanlagda belopp av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som beräknats på basis av de löner som betalats under rapporteringsmånaden i fråga och därav eventuellt gjorda avdrag
    eller
  • uppgiften Ingen lönebetalning, om en regelbunden arbetsgivare inte har betalat några löner alls under månaden i fråga
    eller
  • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till ett sammanlagt belopp om 0 euro, om man på basis av de löner och andra prestationer som betalats ut under rapporteringsmånaden inte betalar någon sjukförsäkringsavgift.

Förskottsinnehållningen och beloppet av källskatten förmedlas till Skatteförvaltningen med anmälningarna om löneuppgifter som lämnats in till inkomstregistret, de anmäls inte längre separat till Skatteförvaltningen. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift anmäls separat med inkomstslaget 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift endast i undantagsfall, då löneinkomsten för en begränsat skattskyldig är källskattepliktig och arbetstagaren försäkrad i Finland.

Läs mer om anmälan av sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret (på finska)

En regelbunden, en tillfällig och en hushållsarbetsgivares anmälningsskyldigheter

En regelbunden arbetsgivare som har registrerats i arbetsgivarregistret ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan för varje månad.

En tillfällig arbetsgivare ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan endast för löneutbetalningsmånaderna, dvs. för de månader som hen ska även inlämna en anmälan om löneuppgifter för inkomsttagare.

Ett hushåll som fungerar som en tillfällig arbetsgivare ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan för löneutbetalningsmånaderna endast då det betalar över 1 500 euro per kalenderår till en och samma inkomsttagare.

Om en hushållsarbetsgivare betalar en inkomsttagare 1 500 euro eller mindre under kalenderåret, behöver den inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller inlämna arbetsgivarens separata anmälan.

Arbetsgivarens separata anmälan kan lämnas in:

  • direkt från lönesystemet genom det tekniska gränssnittet
  • i inkomstregistrets e-tjänst antingen med en webblankett eller genom att ladda upp filen i laddningstjänsten
  • av särskilda skäl på pappersblankett.

Om du använder tjänsten Palkka.fi för löneberäkning och du har valt att anmälningarna skapas automatiskt till inkomstregistret, behöver du inte separat lämna in arbetsgivarens separata anmälan.

Betalningsreferenserna och beloppen på skatter på eget initiativ visas i MinSkatt

Betalningsreferenserna och förpliktelserna för skatter på eget initiativ finns i MinSkatt den 7:e dagen i den månad som följer efter löneutbetalningen eller därpå följande vardag dvs. från och med 7.2. För dem som har en förlängd skatteperiod visas uppgifterna från och med 8.4 i MinSkatt.

Läs mera: Så här betalar du moms och övriga skatter på eget initiativ (skatt.fi)

 

Läs mera om arbetsgivarens separata anmälan

Detaljerad anvisning: Anmälan av information till inkomstregistret: arbetsgivarens separata anmälan

Se videon: Lämna in arbetsgivarens separata anmälan, på finska (YouTube, längd 3:45 min)

Arbetsgivarens separata anmälan: vanliga frågor