Arbetsgivare, har du fått ett brev om att anmäla löner till inkomstregistret?

28.6.2019

Skatteförvaltningen har skickat ett anvisningsbrev till de företag som under början av året anmält betydligt lägre löner och förskottsinnehållningar än i fjol.

Brevet har skickats utan grund till en del företag. För vissa företag har förskottsinnehållningsbeloppet varit högre än tidigare eller så har skillnaden i förskottsinnehållningarna varit obetydlig. Skatteförvaltningen beklagar de olägenheter som brevet har medfört.

Från början av 2019 har det varit obligatoriskt att anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret.

Om anmälningarna redan har lämnats till inkomstregistret behöver man inte kontakta Skatteförvaltningen eller Inkomstregisterenheten på grund av brevet.

Med brevet vill Skatteförvaltningen kontakta dem, som fortfarande har utmaningar med anmälandet eller inte ännu känner till anmälandet till inkomstregistret. Företag, som borde ha lämnat in en anmälan, men som av någon orsak inte ännu gjort det.  

Om du inte ännu lämnat in alla anmälningar till inkomstregistret, ska du lämna in dem utan dröjsmål. Uppgifterna i inkomstregistret används förutom av Skatteförvaltningen även av arbetspensionsanstalterna, Sysselsättningsfonden och FPA. Om inkomstregisteruppgifterna är bristfälliga, medför detta att den intjänade pensionen syns fel på pensionsutdraget samt att man fattar felaktiga förmånsbeslut eller andra beslut.

Anmälan av information till inkomstregistret

Anmälan om löneuppgifter lämnas in separat för varje inkomsttagare och betalningsdag. Om det förekommer två lönedagar i månaden och det finns tre arbetstagare, ska tre anmälningar om löneuppgifter lämnas in för båda lönedagarna.

Arbetsgivarens separata anmälan ämnas in en gång i månaden, senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Med anmälan lämnas in arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och därav eventuellt gjorda avdrag.

Om det uppstår problem vid anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret, gör så här:

Arbetsgivarprestationerna visas i MinSkatt, där man också kan betala dem. Skatteförvaltningens kundservice ger råd om arbetsgivarprestationer.

I den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi kan du välja att de beräknade lönerna överförs direkt till inkomstregistret och då behöver ingen separat inkomstregisteranmälan göras.

Nyheten har uppdaterats 24.6.2019 (med ett tillägg om att brev har skickats utan grund).