Arbetsgivare, har du bytt pensionsförsäkringsbolag i april?

12.4.2019

Arbetsgivare kan en gång om året flytta sina försäkringar till ett annat pensionsförsäkringsbolag.

Efter ibruktagandet av inkomstregistret har man för första gången kunnat byta försäkringsbolag 1.4.2019.

Om du har bytt försäkringsbolag 1.4 ska detta beaktas då man lämnar in uppgifter till inkomstregistret.

Arbetsgivare, anmäl det nya pensionsarrangemangnumret till din bokföringsbyrå. Pensionsarrangemangnumret dvs. pensionsförsäkringsnumret står på försäkringspappren eller så kan du fråga efter det från din egen pensionsförsäkrare.

Inkomstregistret kontrollerar pensionsarrangemangnumret

Inkomstregistret kontrollerar pensionsarrangemangnumret i realtid i samband med att uppgifterna sparas. Anmälan förkastas om man lämnar in den med ett preskriberat pensionsarrangemangnummer.

I anmälan om löneuppgifter ska pensionsarrangemangnumret vara giltig på betalningsdagen och i arbetsgivarens separata anmälan på anmälningsdagen.

Exempel: Betalningsdagen är den 31.3 och pensionsarrangemangnumret har bytts eller dess giltighet har tagit slut 1.4.

Anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan lämnas in 4.4.
I anmälan om löneuppgifter ska man använda det gamla pensionsarrangemangnumret och i arbetsgivarens separata anmälan det nya pensionsarrangemangnumret. Om pensionsförsäkring saknas, anges pensionsarrangemangnumret i arbetsgivarens separata anmälan inte alls.

Arbetsgivarens separata anmälan och pensionsförsäkringsuppgifter

Med arbetsgivarens separata anmälan ska pensionsförsäkringsuppgifter anges då, när man med anmälan angett uppgiften Ingen löneutbetalning

Betalarens pensionsförsäkringsuppgifter anges inte, om inkomster endast betalats ut till ArPL-försäkrade personer. Uppgiften Ingen löneutbetalning anges endast av regelbunden arbetsgivare, dvs. en arbetsgivare som är infört i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Så här anmäler du pensionsarrangemangnumret till inkomstregistret

Se video: Anmälan av pensionsförsäkringsuppgifter till inkomstregistret (på finska, YouTube, längd 5:12 min)