Antalet användare ökade i inkomstregistret vid årsskiftet

3.1.2020

Allt fler myndigheter utnyttjar inkomstregistret i år. T.ex. olycksfalls- och trafikförsäkringsbeslut, vuxenutbildningsförmåner och förhandsifyllda skattedeklarationer baserar sig framöver på löneuppgifter i realtid som arbetsgivarna lämnat in.

Uppgifter som arbetsgivarna anmält till inkomstregistret har hittills använts för beslut om dagpenning, föräldrapenning och arbetspension. Besluten förväntas kunna fattas snabbare och smidigare än hittills.

År  2020 kan närmare 500 organisationer använda inkomstregistret i realtid i sitt beslutsfattande eller i sina andra lagstadgade uppgifter. Inkomstregistret förmedlar löneuppgifter till de centrala samhälleliga funktionerna, eftersom uppgifterna framöver kommer att utnyttjas t.ex. för

  • beslut om dag- och föräldrapenning
  • olycksfalls- och trafikförsäkringsbeslut
  • arbetspensionsbeslut
  • förhandsifyllda skattedeklarationer och ändringsskattekort
  • Statistikcentralens statistik
  • arbetarskyddstillsynen
  • vuxenutbildningsförmåner
  • klientavgifter inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovården.

Data flödar automatiskt

Största delen av löneuppgifterna överförs automatiskt från arbetsgivarnas löneräkningssystem till inkomstregistret omedelbart efter betalningen. Tidigare anmälde arbetsgivarna uppgifterna separat för varje myndighet.

Myndigheterna och organisationerna hämtar uppgifter från inkomstregistret när de behöver dem i sitt beslutfattande. Varje informationsanvändare får endast de uppgifter som hen enligt lagen har rätt till.

 – Visionen är att företagen och övriga arbetsgivare skulle i och med automatiseringen kunna minimera den tid som går åt till anmälningar till myndigheterna. Ju mer kompatibla företagens egna system är med inkomstregistret vad gäller anmälningar, desto mer nytta har företagen av inkomstregistret på längre sikt, säger direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

I och med inkomstregistret har samhället digitaliserats

Omkring 90 % av anmälningarna överförs automatiskt till inkomstregistret. Mindre än en procent av anmälningarna lämnas in på papper.  

Under 2019 lämnades ca 54 miljoner anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret. Registret innehåller löneuppgifterna av ca 3 miljoner inkomsttagare.