Anmälan till inkomstregistret ändras för små aktörer 2020

7.11.2019

Anmälan till inkomstregistret kommer att underlättas för små aktörer 2020. Regeringen föreslår ändringar som minskar småföretagares, medborgarorganisationers och frivilligas administrativa börda.

Enligt propositionen kommer tidsfristen för anmälan att förlängas då det är fråga om

  • naturaförmåner
  • löneförskott
  • skattefria kostnadsersättningar
  • engångsbetalningar på 200 euro som en registrerad förening betalar.

Från och med år 2020 behöver inte heller små tävlingspriser längre anmälas till inkomstregistret, om deras värde understiger 100 euro. Tävlingspriser som betalas i ett arbets- eller anställningsförhållande utgör ett undantag.

Anvisningen för anmälandet uppdateras

Ändringarna beaktas även i inkomstregistrets anvisning för anmälandet, som uppdateras under slutet av året. Den nya anvisningen gäller anmälandet av prestationer som betalats 2020 och därefter.

Förseningsavgifterna införs 2021

Införandet av inkomstregistrets förseningsavgifter flyttas med ett år. Regeringen föreslår att Skatteförvaltningen skulle påföra förseningsavgifter först för prestationer som betalas 2021.

Om det förkommer brister i anmälan eller om anmälan saknas helt, kan inkomstregistrets informationsanvändare emellertid redan nu påföra egna påföljdsavgifter.

Regeringens proposition publiceras på finansministeriets webbsida Beslut, på finska (vm.fi) 

Bekanta dig med utlåtandena om underlättandet av inkomstregisterförpliktelserna (vm.fi)

Finansministeriets meddelande: Inkomstregisterförpliktelserna lättas (vm.fi)