Anmäl yrkesklasserna till inkomstregistret med fem tecken

17.1.2019

Yrkesklass är en obligatorisk uppgift i inkomstregistrets anmälan om löneuppgifter, om

  • inkomsttagaren har en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
  • anställningsförhållandet är försäkrat enligt OffPL eller SjPL
  • det är fråga om Finlands Banks anställningsförhållande

Yrkesklassen anmäls till inkomstregistrets med fem tecken enligt Statistikcentralens TK10-koduppsättning (www.stat.fi). 

Om det handlar om ett anställningsförhållande som är försäkrat enligt OffPL eller SjPL eller ett anställningshållande hos Finlands Bank, ska betalaren utöver Statistikcentralens yrkesklass TK10 ge en ytterligare yrkesklass (Kevas koduppsättning eller Finlands Banks koduppsättning), om inkomsten som har betalats är underställd både arbetsolycksfallsförsäkring och pensionsförsäkring.

Yrkesbeteckningar inom kommunsektorn

Anvisning som hänför sig till användningen av Kevas koduppsättning (Yrkesbeteckning enligt Kevas beteckningar, registreringsgrund, betalarens underorganisation enligt Kevas anmälarkoder, avslutningsorsak): palvelussuhderekisteri@keva.fi

Så här hittar du rätt yrkesklass enligt Statistikcentralens TK10-koduppsättning

Med hjälp av dessa två steg hittar du rätt yrkesklass

  1. Sök yrke och yrkesklass med hjälp av Statistikcentralens klassificeringsexpert (www.stat.fi, på finska). Välj som klassificering: Yrkesklass 2010. 
  2. Kontrollera att den överensstämmer med den statistik inkomstregistret har till sitt förfogande. Inkomstregistrets använder sig av en egen yrkesklasskoduppsättning (www.stat.fi).

Stöd och anvisningar för val av Statistikcentralens yrkesklassificering TK10 får du vid behov av din egen arbetsolycksfallsförsäkrare.

Vem är försäkringsskyldig?

En arbetsgivare ska teckna en försäkring enligt lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina anställda med ett arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande enligt lagen med arbetsgivaren. Med arbetsavtal avses ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen. Försäkringen ska tecknas i förväg, det vill säga på så sätt att den är i kraft innan arbetstagaren börjar arbeta.

En arbetsgivare ska teckna en försäkring om hen för det arbete som hen låtit utföra under kalenderåret betalat arbetsförvärv på sammanlagt över 1 300 euro (år 2019) till alla arbetstagare.

I motsats till vad som är fallet vid pensionsförsäkring, omfattas inte arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring av åldersgränser eller förvärvsgränser för en enskild arbetstagare.

Om ingen försäkringsskyldighet föreligger, anmäl även det till inkomstregistret

Om ingen försäkringsskyldighet föreligger, anmäl till inkomstregistret "Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)". Uppgiften finns i punkten "Visa närmare uppgifter om försäkringar" i e-tjänsten.

Vanliga frågor om yrkesklasser

Vanliga frågor om försäkringsuppgifter

Kolla videon: Anmälan av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsuppgifter till inkomstregistret (YouTube, på finska: längd 3:50 min)