Anmäl ersättningar för vårarbete till inkomstregistret

25.4.2019

Har du beställt en städare, en fönsterputsare, en målare, en bryggbyggare eller till exempel en putsare av takfot till dit hem eller din sommarstuga? Kontrollera om ersättningen du betalat ska anmälas till inkomstregistret.

Huruvida en ersättning som betalas för utfört arbete ska anmälas till inkomstregistret beror på om arbetstagaren utbetalats lön eller om arbetet som utförts utbetalas med faktura.

 • Arbetstagaren utbetalas lön för utfört arbete.
  • Om ersättningen för det utförda arbetet utbetalas i lön ska uppgifterna lämnas in till inkomstregistret.
  • Du ska också lämna in arbetsgivarens separata anmälan om lönen du utbetalar till samma arbetstagare överskrider 1 500 euro per år.
  • I den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi kan du enkelt beräkna och betala ut lönen. Uppgifterna överförs automatiskt från tjänsten till inkomstregistret.
  • Läs mera: Hushållen som löneutbetalare.
 • Ersättningen för arbetet som utförts utbetalas med faktura till företaget eller företagaren.
  • Om företaget eller företagaren är införd i förskottsuppbördsregistret behöver inte uppgifterna lämnas in till inkomstregistret.
  • Om företaget eller företagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret ska arbetets andel av fakturan och ersättningar av resekostnader lämnas in till inkomstregistret.
  • Du kan kontrollera om företaget eller företagaren är införd i förskottsuppbördsregistret i Företags- och organisationsdatasystemets (YTJ) företagssökning (ytj.fi)
  • Anmäl arbetsersättning och ersättningar av resekostnader med inkomstslaget 336 Arbetsersättning till inkomstregistret.
  • Du kan lämna in uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst på webbadressen www.inkomstregistret.fi.
  • Läs mera: Hushållet köper en tjänst av ett företag.

Lämna in uppgifterna till inkomstregistret senast den femte dagen i den månad som följer efter betalningsmånaden.

Läs mera om anmälan för en annan privatperson

Se videon: Så här lämnar hushåll in anmälan on löneuppgifter till inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 7:49 min)