Anmäl dig till inkomstregistrets webbseminarium Årsförändringar 2020

11.12.2019

Välkommen den 18.12.2019 kl. 14−15 att lyssna på hurdana ändringar som sker i inkomstregistret 2020.

På webbseminariet går vi igenom inkomstregistrets årsförändringar 2020 och ändringar som hänför sig till lagen om inkomstdatasystemet.

Webbseminariet är avsett för bokföringsbyråer och övriga yrkespersoner inom löneadministrationen, arbetsgivare och programvaruleverantörer.

Webbseminariet är avgiftsfritt och går på finska.

Anmäl dig till webbseminariet via den här länken