Anmäl överbetalning och dess återkrav till inkomstregistret

1.11.2019

Med överbetalning, dvs. ogrundad förmån, avses en betalningsprestation som inkomsttagaren av någon anledning inte är berättigad till. Prestationen kan ha betalats till ett för stort belopp, på felaktiga grunder eller helt och hållet till fel person. I sådana fall brukar överbetalningen återkrävas av mottagaren.

Överbetalningen anmäls till inkomstregistret som ogrundad förmån. När betalningen har återkrävts av inkomsttagaren, anmäls uppgiften om återkrav till inkomstregistret. En ogrundad förmån ska anmälas till inkomstregistret, även om den inte skulle återkrävas.

Ett exempel på en vanlig överbetalningssituation är då lön betalats till ett för stort belopp t.ex. på grund av oavlönad frånvaro under samma lönebetalningsperiod. Då är det fråga om en ogrundad förmån som arbetstagaren inte är berättigad till.

När ska ogrundad förmån anmälas till inkomstregistret?

En ogrundad förmån ska anmälas till inkomstregistret utan obefogat dröjsmål senast inom en månad från att den ogrundade förmånen upptäckts.

Om en ogrundad förmån redan tidigare anmälts till inkomstregistret som en betald prestation, ska den tidigare anmälan korrigeras. Anteckna i den ersättande anmälan att överbetalningen är en ogrundad förmån. Vid behov ska även den tidigare inlämnade arbetsgivarens separata anmälan korrigeras.

Om den ogrundade förmånen inte ännu anmälts till inkomstregistret och den överflödiga betalningen återkrävs av inkomsttagaren, ska en ny anmälan om löneuppgifter lämnas in.

Uppgiften om att överbetalningen återkrävs ska anmälas till inkomstregistret i anmälan för den löneutbetalningsperiod då inkomsten återkrävs.

Se video: Så här anmäler du ogrundad förmån och återkrav till inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 11:55 min)