Anhopningen av pappersanmälningar som skickats till inkomstregistret har åtgärdats

14.3.2019

Under första delen av året har inkomstregistret tagit emot ca 10 000 pappersanmälningar. Handläggningen av anmälningarna blev överbelastad i januari och februari, men nu omfattas alla pappersanmälningar av handläggningen och arbetet framskrider normalt.

Anmälan på pappersblankett till inkomstregistret

Uppgifterna om utbetalda löner ska anmälas till inkomstregistret elektroniskt. Anmälan på pappersblankett kan göras endast av särskilda skäl.

Om en arbetsgivare anmäler uppgifterna på en pappersblankett, ska uppgifterna i anmälan om löneuppgifter lämnas in senast den åttonde kalenderdagen efter betalningsdagen. Om arbetsgivarens separata anmälan lämnas in på en pappersblankett, ska anmälan lämnas in senast den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Pappersblanketterna ska ha kommit in till inkomstregistret senast på den utsatta dagen.

För anmälningar används blanketter som inkomstregistret publicerat. Några bilagor kan inte skickas tillsammans med blanketterna.

Pappersblanketterna läses i inkomstregistret optiskt och de anmälningar som fyllts i på rätt sätt sparas i inkomstregistret. När pappersblanketten har kommit in till Inkomstregisterenheten, handläggs blanketten inom tre dagar.

Bristfälliga blanketter förkastas

Om anmälan har fyllts i bristfälligt eller felaktigt, kommer den att förkastas och den sparas inte i inkomstregistret. Inkomstregistret skickar ett brev om att anmälan har förkastats med information om vilka uppgifter som var bristfälliga. Av förkastade anmälningar sparas inga som helst uppgifter i inkomstregistret, utan arbetsgivaren ska lämna in hela anmälan på nytt.

Företag och organisationer lämnar uppgifter till inkomstregistret på pappersblankett

Hushåll anmäler på pappersblankett till inkomstregistret