Ändringarna gällande elektronisk identifiering införs i september

9.9.2019

Ändringarna i de identifieringsmetoder som bankerna erbjuder införs i september och de gäller också inkomstregistret, där Suomi.fi-identifikation används.

I praktiken innebär ändringen att de nyckeltalstabeller i pappersform som bankerna erbjuder inte nödvändigtvis längre räcker till som identifieringsverktyg. En del banker har helt ersatt nyckeltalstabellerna med olika appar eller med fingeravtryck, en del använder ännu nyckeltalstabellerna vid sidan av andra identifieringsmetoder.

För den som använder bankkoder för identifiering lönar det sig att kontrollera hos den egna banken vilka ändringar det här eventuellt för med sig. Det är skäl att kontakta banken också om man stöter på problem med de nya identifieringsverktygen. I sådana situationer kan inkomstregistret inte hjälpa.

Utöver med bankkoder kan man identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med certifikatkort eller mobilcertifikat. I de här identifieringsmetoderna sker det inte några ändringar.