Årsförändringarna i inkomstregistrets tekniska dokumentation 2020 har publicerats

27.6.2019

Årsförändringarna för år 2020 har gjorts i inkomstregistrets tekniska dokument. Ändringarna träder i kraft 1.1.2020, men de publiceras ett halvt år på förhand. Avsikten med årsförändringarna är att förbättra logiken bakom anmälandet och kvaliteten på informationen som sparats i inkomstregistret. En del av årsförändringarna har gjorts utgående från de ändringsbegäran som intressentgrupperna framställt.

Behandlingsregler har lagts till schemabeskrivningarna i anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan. De nya behandlingsreglerna gäller bland annat identifierare och anmälan av datum. Därtill har en ny uppgift lagts till schemabeskrivningarna i anmälan om löneuppgifter: Källskatt på det återkrävda beloppet (TaxAtSource).

Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2020 (pdf), 27. juni 2019, version 1.0

Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälan 2020 (pdf), 27. juni 2019, version 1.0

Datadistribution - Scheman - Anmälningar om löneuppgifter 2020 (pdf), 27. juni 2019, version 1.0

Utöver schemabeskrivningar har årsförändringar gjorts i koduppsättningarna. I dokumentet Koduppsättningar träder Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren "Person som arbetar på åländsk landsvägsfärja" i kraft 1.1.2020. Ändringarna som gjorts i koduppsättningen för inkomstslagen gäller inlämning av försäkringsuppgiftens typ i situationer, där prestationsbetalaren ska ange en avvikande försäkringssituation för inkomstslaget. Möjligheten att anmälan en avvikande försäkringsuppgifts typ har lagts till för inkomstslagen 209 Kilometerersättning (skattepliktig) och 419 Avdrag före förskottsinnehållning.

Koduppsättningar 2020 (pdf), 27. juni 2019, version 1.0 

Löner - Koduppsättningar - Inkomstslag 2020 (pdf), 27. juni 2019, version 1.0 

Dokumentationen är tillgänglig på webbsidan inkomstregistret.fi i tio års tid. De olika versionerna av de tekniska dokumenten är grupperade årsvis på webbsidan.

Dokumentation 2020

Nyheten har uppdaterats 13.9: länkar till den svenskspråkiga dokumentationen har lagts till.