Nyheter

10.12.2019

På grund av ett mänskligt fel överfördes person-och löneuppgifter till inkomstregistrets anvisning

22.11.2019

Julgubbe, julbiträde eller juluppvaktning − kontrollera när utbetalda ersättningar och hågkomster ska anmälas till inkomstregistret

15.11.2019

Inkomstregistret är stängt vid årsskiftet 30.12.2019–1.1.2020

14.11.2019

Felaktig vy för löntagare i inkomstregistrets e-tjänst

8.11.2019

Poststrejken fördröjer också inkomstregistrets brev

8.11.2019

Inkomstregistret bildar kundjuryer

7.11.2019

Anmälan till inkomstregistret ändras för små aktörer 2020

4.11.2019

Information om inkomstregistret också på teckenspråk

1.11.2019

Anmäl överbetalning och dess återkrav till inkomstregistret

28.10.2019

Inkomstregistret utnyttjar hackare vid testning av datasäkerhet

22.10.2019

Egna inkomstuppgifter kan nu granskas i inkomstregistret

19.9.2019

Föreningsregistret förnyas: I fortsättningen kan även föreningar anmäla uppgifter till inkomstregistret elektroniskt

9.9.2019

Ändringarna gällande elektronisk identifiering införs i september

26.8.2019

Inkomstregistret ansluter sig till Suomi.fi-informationsleden före utgången av 2021

26.8.2019

Inkomstregisterenheten beviljades ett informationssäkerhetscertifikat

28.6.2019

Arbetsgivare, har du fått ett brev om att anmäla löner till inkomstregistret?

27.6.2019

Årsförändringarna i inkomstregistrets tekniska dokumentation 2020 har publicerats

24.6.2019

Läror om utmaningar bokföringsbyråerna upplevt utnyttjas i inkomstregistret

24.6.2019

Inkomstregistrets kundservice öppen i juli kl. 9−15

23.6.2019

Blockeringsattack riktad mot statsförvaltningens tjänster påverkade också inkomstregistret

19.6.2019

Information om inkomstregistret även på lättläst svenska

19.6.2019

Definitionen av delägare ändras 1.7.2019

13.6.2019

Svaranden i regel nöjda med inkomstregistrets kundservice

12.6.2019

Kom ihåg följande när du anmäler semesterlöner och semesterpenningar till inkomstregistret

28.5.2019

Utvidgningen av inkomstregistret sker i två faser

27.5.2019

Anställde du en sommararbetare? Anmäl lönerna som du betalat till inkomstregistret

24.5.2019

Renoveringsarbete, sommarfest, ny brygga – kontrollera när ersättningar som betalas ska anmälas till inkomstregistret

24.5.2019

Fick du ett brev om anmälningar som har skickats flera gånger?

15.5.2019

Kom med och berätta om dina erfarenheter om inkomstregistret

14.5.2019

Anvisningen om korrigering av uppgifter i inkomstregistret har preciserats

13.5.2019

Inkomstregistrets chatt förnyas

3.5.2019

Hushållsarbetsgivare - lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret en gång i månaden

25.4.2019

Anmäl ersättningar för vårarbete till inkomstregistret

23.4.2019

Naturaförmånerna anmäls till inkomstregistret

12.4.2019

Arbetsgivare, har du bytt pensionsförsäkringsbolag i april?

12.4.2019

Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL-/LFöPL- försäkrade företagare

11.4.2019

Nya funktioner i inkomstregistrets e-tjänst

3.4.2019

Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för mars senast 5.4 till inkomstregistret

29.3.2019

Bokföringsbyrå, har du stött på problem i användningen av inkomstregistret? Anmäl dig till intervjun!

28.3.2019

Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

28.3.2019

Inkomstregistret håller flera webbseminarier under våren

26.3.2019

Behöver du mer ingående information on inkomstregistrets aktuella ärenden? Prenumerera  vårt nyhetsbrev!

25.3.2019

Fick du ett brev om anmälningar som har skickats flera gånger?

21.3.2019

Inkomstregistret utvecklas utifrån den respons vi får

19.3.2019

Så här makulerar du anmälningar som innehåller fel eller som sparats i inkomstregistret flera gånger

19.3.2019

De nya anvisningarna för inkomstregistret underlättar anmälan av telefonförmån

14.3.2019

Störning i inkomstregistrets e-tjänst i makulering av anmälningar

14.3.2019

Anhopningen av pappersanmälningar som skickats till inkomstregistret har åtgärdats

11.3.2019

Inkomstregistret underlättar ansökan om förmåner

27.2.2019

Viktigt att anmäla löneuppgifterna korrekt till inkomstregistret – myndigheterna utnyttjar de inlämnade uppgifterna vid beslutsfattandet

15.2.2019

Beställ rapporter om inkomstregistrets uppgifter

15.2.2019

Pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret år 2020

14.2.2019

Ifyllandet av webblanketten till inkomstregistret förenklas efter första gången

5.2.2019

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in till inkomstregistret senast 5.2

1.2.2019

Makulering i inkomstregistrets e-tjänst

30.1.2019

Precisering av anvisningen i fråga om situationer med ställföreträdande betalare, då den hjälpbehövande är minderårig

29.1.2019

Varför förkastar inkomstregistret det inlämnade materialet?

24.1.2019

Webbseminarium om inkomstregistrets aktuella teman den 31.1.

24.1.2019

Årsanmälningarna för 2018 lämnas ännu separat till respektive part - inte till inkomstregistret

18.1.2019

Hur korrigeras de felaktiga uppgifterna till inkomstregistret?

18.1.2019

Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL-/LFöPL- försäkrade företagare

17.1.2019

Anmäl yrkesklasserna till inkomstregistret med fem tecken

14.1.2019

Vanliga frågor om inkomstregistrets certifikat

8.1.2019

Fyll i uppgifterna rätt i inkomstregistrets anmälningar

2.1.2019

Nya funktioner till inkomstregistret år 2019

1.1.2019

Inkomstregistret togs i drift 1.1.2019 - så här använder du inkomstregistret

5.12.2019

En anvisning om inkomstregistrets påföljdsavgifter har publicerats

1.11.2018

Förbered dig inför inkomstregistret: sök certifikat för användningen av inkomstregistret

31.10.2018

Inkomstregistrets anvisning om kostförmåner ändras

23.10.2018

Med hjälp av inkomstregistrets avgränsningsidentifierare kan man nu avgränsa fullmakter

28.9.2018

Ställ frågor om inkomstregistret i chatten

1.8.2018

Du kan befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden i inkomstregistret fr.o.m. den 8 augusti

28.5.2018

Inkomstregistret ansluts till Suomi.fi-informationsleden före utgången av 2020

25.5.2019

Dataskydd i inkomstregistret

12.1.2018

Lagen om inkomstdatasystemet träder i kraft 16.1.2018