Nyheter

28.5.

Utvidgningen av inkomstregistret sker i två faser

27.5.

Anställde du en sommararbetare? Anmäl lönerna som du betalat till inkomstregistret

24.5.

Renoveringsarbete, sommarfest, ny brygga – kontrollera när ersättningar som betalas ska anmälas till inkomstregistret

24.5.

Fick du ett brev om anmälningar som har skickats flera gånger?

15.5.

Kom med och berätta om dina erfarenheter om inkomstregistret

14.5.

Anvisningen om korrigering av uppgifter i inkomstregistret har preciserats

13.5.

Inkomstregistrets chatt förnyas

3.5.

Hushållsarbetsgivare - lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret en gång i månaden

25.4.

Anmäl ersättningar för vårarbete till inkomstregistret

23.4.

Naturaförmånerna anmäls till inkomstregistret

12.4.2019

Arbetsgivare, har du bytt pensionsförsäkringsbolag i april?

12.4.

Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL-/LFöPL- försäkrade företagare

11.4.2019

Nya funktioner i inkomstregistrets e-tjänst

3.4.2019

Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för mars senast 5.4 till inkomstregistret

29.3.2019

Bokföringsbyrå, har du stött på problem i användningen av inkomstregistret? Anmäl dig till intervjun!

28.3.2019

Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

28.3.2019

Inkomstregistret håller flera webbseminarier under våren

26.3.2019

Behöver du mer ingående information on inkomstregistrets aktuella ärenden? Prenumerera  vårt nyhetsbrev!

25.3.2019

Fick du ett brev om anmälningar som har skickats flera gånger?

21.3.2019

Inkomstregistret utvecklas utifrån den respons vi får

19.3.2019

Så här makulerar du anmälningar som innehåller fel eller som sparats i inkomstregistret flera gånger

19.3.2019

De nya anvisningarna för inkomstregistret underlättar anmälan av telefonförmån

14.3.2019

Störning i inkomstregistrets e-tjänst i makulering av anmälningar

14.3.2019

Anhopningen av pappersanmälningar som skickats till inkomstregistret har åtgärdats

11.3.2019

Inkomstregistret underlättar ansökan om förmåner

27.2.2019

Viktigt att anmäla löneuppgifterna korrekt till inkomstregistret – myndigheterna utnyttjar de inlämnade uppgifterna vid beslutsfattandet

15.2.2019

Beställ rapporter om inkomstregistrets uppgifter

15.2.2019

Pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret år 2020

14.2.2019

Ifyllandet av webblanketten till inkomstregistret förenklas efter första gången

5.2.2019

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in till inkomstregistret senast 5.2

1.2.2019

Makulering i inkomstregistrets e-tjänst

30.1.2019

Precisering av anvisningen i fråga om situationer med ställföreträdande betalare, då den hjälpbehövande är minderårig

29.1.2019

Varför förkastar inkomstregistret det inlämnade materialet?

24.1.2019

Webbseminarium om inkomstregistrets aktuella teman den 31.1.

24.1.2019

Årsanmälningarna för 2018 lämnas ännu separat till respektive part - inte till inkomstregistret

18.1.2019

Hur korrigeras de felaktiga uppgifterna till inkomstregistret?

18.1.2019

Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL-/LFöPL- försäkrade företagare

17.1.2019

Anmäl yrkesklasserna till inkomstregistret med fem tecken

14.1.2019

Vanliga frågor om inkomstregistrets certifikat

8.1.2019

Fyll i uppgifterna rätt i inkomstregistrets anmälningar

2.1.2019

Nya funktioner till inkomstregistret år 2019

1.1.2019

Inkomstregistret togs i drift 1.1.2019 - så här använder du inkomstregistret

5.12.2019

En anvisning om inkomstregistrets påföljdsavgifter har publicerats

1.11.2018

Förbered dig inför inkomstregistret: sök certifikat för användningen av inkomstregistret

31.10.2018

Inkomstregistrets anvisning om kostförmåner ändras

23.10.2018

Med hjälp av inkomstregistrets avgränsningsidentifierare kan man nu avgränsa fullmakter

28.9.2018

Ställ frågor om inkomstregistret i chatten

1.8.2018

Du kan befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden i inkomstregistret fr.o.m. den 8 augusti

28.5.2018

Inkomstregistret ansluts till Suomi.fi-informationsleden före utgången av 2020

25.5.2019

Dataskydd i inkomstregistret

12.1.2018

Lagen om inkomstdatasystemet träder i kraft 16.1.2018