Information om KATRE-projektet

Projektet för att grunda ett nationellt inkomstregister (KATRE)  är ett gemensamt projekt för finansministeriet och Skatteförvaltningen. Finansministeriet ansvarar för den allmänna projektstyrningen. Skatteförvaltningen ansvarar för det praktiska genomförandet av inkomstregistret. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver registret och är ansvarig myndighet efter att registret tagits i bruk. Inkomstregistermyndigheten kommer att grundas under 2018.

Lagen om inkomstdatasystemet trädde i kraft 16.1.2018. Inkomstregistret infördes 1.1.2019. Från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner till inkomstregistret.