Information om KATRE-projektet

Projektet för att grunda ett nationellt inkomstregister (KATRE) är ett av den nuvarande regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster. Projektet för att grunda inkomstregistret är ett gemensamt projekt för finansministeriet och Skatteförvaltningen. Finansministeriet ansvarar för den allmänna projektstyrningen. Skatteförvaltningen ansvarar för det praktiska genomförandet av inkomstregistret. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver registret och är ansvarig myndighet efter att registret tagits i bruk. Inkomstregistermyndigheten kommer att grundas under 2018. Programvaruleverantören för inkomstregistret är Digia.

Lagen om inkomstdatasystemet trädde i kraft 16.1.2018. Inkomstregistret införs 1.1.2019.