Så här använder du inkomstslag för löner – val av inkomstslag, tilläggsuppgifter om inkomstslag och försäkring

Tidpunkt:
8.11.2023 10:00 - 11:00
Plats:
Teams-möte

Utbildningen riktar sig till betalare som anmäler löneuppgifter till inkomstregistret. Även övriga intresserade kan anmäla sig.

Under utbildningen bekantar vi oss närmare med

  • hur jag väljer inkomstslag i olika situationer
  • hurdana tilläggsuppgifter som ska lämnas in för inkomstslaget
  • vad de förvalda alternativen för inkomstslagens socialförsäkringsavgifter är
  • vilka de inkomstslag där socialförsäkringsavgifterna kan variera i olika situationer är
  • var jag kan få mer information om och hjälp med val av inkomstslag.

Anmäl dig till evenemanget (på finska)

I samband med anmälan kan du ställa förhandsfrågor om evenemangets tema. Inkomstregistrets sakkunniga besvarar frågor också under evenemanget. Du kan ställa frågor via chatten.

När du har anmält dig får du en deltagarlänk i din e-post. Evenemanget ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Evenemanget är gratis.

Evenemanget ordnas på finska, materialet från evenemanget publiceras på efterhand på webbplatsen inkomstregistret.fi på finska. Evenemanget kommer att spelas in och inspelningen kommer att vara tillgänglig i två veckor.

Välkommen med!

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2023