Så här anmäler du uppgifter på pappersblankett, om du inte kan använda e-tjänsten

Tidpunkt:
5.10.2023 14:30 - 16:00
Plats:
Teams-möte

Utbildningen riktar sig till hushåll, små föreningar och företag samt intressebevakare.

I utbildningen behandlar vi anmälan om löneinkomster på en pappersblankett:

  • vilka uppgifter behöver jag för att lämna in en anmälan
  • hur lämnar jag in en anmälan
  • vem kan lämna in en anmälan i pappersform och vilken blankett ska man välja.

Anmäl dig till evenemanget (på finska)

I samband med anmälan kan du ställa förhandsfrågor om evenemangets tema. Inkomstregistrets sakkunniga besvarar frågor också under evenemanget. Du kan ställa frågor via chatten.

När du har anmält dig får du en deltagarlänk i din e-post. Evenemanget ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Evenemanget är gratis.

Evenemanget ordnas på finska, materialet från evenemanget publiceras på efterhand på webbplatsen inkomstregistret.fi på finska. Evenemanget kommer att spelas in och inspelningen kommer att vara tillgänglig i två veckor.

Välkommen med!

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2023