Inkomstregistrets programvaruhusdag

Tidpunkt:
9.6.2022 10:00 - 11:00
Plats:
Teams-möte

Vi ordnar ett evenemang på internet som är avsett för programvaruhus. Även övriga intresserade kan anmäla sig.

Under evenemanget presenterar vi de årliga ändringar som riktas till datainnehållet i löne- och förmånsuppgifter samt övriga kända ändringar för nästa år. Du kan ställa frågor om de årliga ändringarna under evenemanget.

Programvaruhusdagens program:

  • årliga förändring för 2023 som är kända vid denna tidpunkt
  • tidsplan för utveckling och intressentgruppstestning
  • övriga aktuella teman och frågor som ställts på förhand.

I samband med anmälan kan du ställa förhandsfrågor om evenemangets tema.

Anmäl dig till programvaruhusdagen (på finska)

Evenemanget ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Du får mer detaljerade anvisningar om deltagandet till din e-post före evenemanget. Evenemanget är gratis.

Evenemanget ordnas på finska. Materialet från evenemanget publiceras på efterhand på vår webbplatsen även på svenska och engelska. Evenemanget spelas inte in.

Välkommen med!

Inkomstregistret deltar även i Skatteförvaltningens samarbetsdag för programvaruhus den 3 juni. Mer information om samarbetsdagen (vero.fi, på finska).