Föreningar: vad borde jag veta om anmälan av uppgifter?

Tidpunkt:
4.10.2023 15:00 - 16:00
Plats:
Teams-möte

Vi ordnar ett Teams-möte på finska som är avsett för föreningar. Även övriga intresserade kan anmäla sig.

Under utbildningen bekantar vi oss närmare med

  • hur jag anmäler
    • arbete som gjorts för föreningen
    • resekostnadsersättningar
    • tävlingspriser
  • tidsfristerna för anmälan av uppgifter
  • hur jag ger fullmakter för föreningens räkning.

Anmäl dig till evenemanget (på finska)

I samband med anmälan kan du ställa förhandsfrågor om evenemangets tema. Inkomstregistrets sakkunniga besvarar frågor också under evenemanget. Du kan ställa frågor via chatten.

När du har anmält dig får du en deltagarlänk i din e-post. Evenemanget ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Evenemanget är gratis.

Evenemanget ordnas på finska, materialet från evenemanget publiceras på efterhand på webbplatsen inkomstregistret.fi på finska. Evenemanget kommer att spelas in och inspelningen kommer att vara tillgänglig i två veckor.

Välkommen med!

Välkommen också till vår andra utbildning: Så här anmäler du uppgifter på pappersblankett, om du inte kan använda e-tjänsten

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2023