E-tjänsten i praktiken del 1: så här anmäler du löneuppgifter

Tidpunkt:
21.3.2024 10:00 - 10:30
Plats:
Teams-tilaisuus

Utbildningen är avsedd för arbetsgivare och andra som anmäler löneuppgifter till inkomstregistret.

Vi ordnar en utbildningsserie om e-tjänsten i mars–april. I första delen bekantar vi oss med hur man anmäler löneuppgifter.

Anmäl dig till evenemanget (på finska)

Föreslå oss samtidigt teman och frågor som gäller anmälan av löneuppgifter och som du önskar ha hjälp med i e-tjänsten. Vi väljer temana för utbildningsseriens andra delar bland dessa förslag.

E-tjänsten i praktiken -utbildningsseriens andra delar ordnas 4.4, 11.4 och 18.4 via Teams. Man anmäler sig separat till varje utbildning. Temana och anmälan kommer att publiceras på vår webbsida under mars.

När du har anmält dig får du en deltagarlänk i din e-post. Evenemanget ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Evenemanget är gratis.

Inkomstregistrets sakkunniga besvarar frågor också under evenemanget. Du kan ställa frågor via chatten.

Evenemanget ordnas på finska. Evenemanget kommer att spelas in och inspelningen kommer att vara tillgänglig i två veckor.

Välkommen med!

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2024